main logo
main logo
up plants
capbourd plant
lamps""

עיצוב דירה רווק שכורה בחולון

דירה בשכירות

הום סטיילינג – מסלול מקוצר אצל לקוח בשכירות.
המיקוד היה בחלל אחד בסלון עקב תקציב נמוך.
העיצוב מותאם לרווק בחלל הסלון ובכניסה.

תמונות של הדירה אחרי יום קניות מרוכז ויום נוסף בדירה למיקום כל הריהוט והפריטים.

הדירה לפני