לאישה

פרסום בעיתון “לאשה” – כתבתה של שרון היבש , במאי 2015.