main logo
main logo
up plants
capbourd plant
lamps""

אלחנן פיתרונות איחסון ממתכת

התבקשתי לאפיין 6 סטים והלבשה קונספטואלית עבור כל סט צילום בנפרד לחברת “אלחנן פיתרונות איחסון ממתכת”.
מיד הפשלתי שרוולים , קונספט גובש, רוכזו ונרכשו פריטים לכל סט וסט והפרוייקט עמד על הרגליים.
היה כל כך כיף לעבוד על זה שחבל שנגמר …